Get Adobe Flash player

ENERGIA365 - ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών - Πιστοποιητικών ΔΕΗ - Βεβαιώσεις Μηχανικού - Πιστοποιητικών Πυροσβεστικής
Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων - Κατανομές Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης.
Οικονομικές Τιμές! Τηλεφωνήστε μας να σας δώσουμε προσφορά στα τηλέφωνα: 211-1199129 , 694-7475777.

Τηνιακού Μυρσίνη
& συνεργάτες

Πιστοποιημένος Μόνιμος
Ενεργειακός Επιθεωρητής
(Αρ.Μητρ.: 7152)
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διεύθυνση: Θυατείρων 9
Περιοχή: Νέα Σμύρνη, 17121

Ηλ. Διεύθυνση
tiniakoum.energia365@gmail.com
tinmir@energia365.gr
tiniakou_m@yahoo.gr

Ηλ. Διεύθυνση Facebook
https://www.facebook.com/energiakos.energia365

Τηλ. Επικοινωνίας
211 11 99 129
694 74 75 777
Ώρες επικοινωνίας:
Καθημερινά 9:00πμ - 8:30μμ
Σάββατο 9:00πμ - 3:30μμ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Έκδοση Βεβαιώσεων Μηχανικών
 • Υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
 • Έκδοση Πιστοποιητικών ΔΕΗ
 • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων με βάση το Νόμο 4178/2013
 • Διαδικασία Αδειοδότησης Βιομηχανικών & Επαγγελματικών χώρων
 • Μελέτες Εφαρμογής Κτιριακών – Βιομηχανικών & Ειδικών Εγκαταστάσεων
 • Σύμβουλοι Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Πυροσβεστικής
 • Έκδοση Κατανομών Κεντρικής Θέρμανσης

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΑ


  Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου, σύμφωνα με την εκτιμώμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

  Στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αναφέρονται εκτός των άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτηρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτηρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/m2) ανά πηγή ενέργειας (ηλεκτρικό, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, Α.Π.Ε., κλπ) και τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, αερισμός κλπ), πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (kg CO2/m2).

  Στο άρθρο 15 του Κ.Εν.Α.Κ. αναφέρεται η τυπική διαδικασία για την ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
  1. Ανάθεση ενεργειακής επιθεώρησης από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή του κτηρίου κατόπιν προσκλήσεως προς τον ενεργειακό επιθεωρητή. Κατά την ανάθεση, γίνεται η αρχική ενημέρωση από τον επιθεωρητή για τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και διατυπώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις του επιθεωρητή και του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ο επιθεωρητής κατά την ανάθεση ενεργειακής επιθεώρησης, ενημερώνει τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης και συλλέγει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του κτηρίου, όπως αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια και μελέτες του κτηρίου, μελέτη θερμομόνωσης (εφόσον υπάρχει), πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.ά. Επιπλέον, εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους, προκειμένου να διευκολύνει την επιθεώρησή τους.
  2. Ηλεκτρονική έκδοση του αριθμού πρωτοκόλλου της ενεργειακής επιθεώρησης. Ο επιθεωρητής επισκέπτεται την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας που Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής www.buildingcert.gr, καταχωρεί τα γενικά στοιχεία του ακινήτου που πρόκειται να επιθεωρήσεις και λαμβάνει ηλεκτρονικά έναν αριθμό πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό σύστημα της Ε.Υ.Επ.Εν. Ο συγκεκριμένος αριθμός πρωτοκόλλου συνοδεύει όλη τη διαδικασία μέχρι το πέρας της, καθώς και τα σχετικά έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν. και παραλαμβάνει ο ιδιοκτήτης. Επίσης, από την ίδια ιστοσελίδα ο επιθεωρητής λαμβάνει ένα αρχείο (xml), το οποίο περιέχει τα γενικά στοιχεία του προς επιθεώρηση κτηρίου και είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της επιθεώρησης.
  3. Επιθεώρηση του κτηρίου με επί τόπου επίσκεψη για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένω και την επαλήθευση των στοιχείων που του έχουν παρασχεθεί από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή. Σ΄αυτό το στάδιο συλλέγονται από τον επιθεωρητή τα απαραίτητα στοιχεία για το κέλυφος και τις εγκαταστάσεις του κτηρίου, ενώ παράλληλα καταγράφονται και όσα στοιχεία είναι απαραίτητα και δεν περιλαμβάνονται στιες διαθέσιμες μελέτες και σχέδια. Η συλλογή των στοιχείων για του υπό επιθεώρηση κτήριο κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης του ενεργειακού επιθεωρητή γίνεται με τη βοήθεια των σχετικών εντύπων ενεργειακής επιθεώρησης, τα οποία παρουσίαζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2010. Ιδιαίτερα σε κτήρια μεγάλης επιφάνειας και σύνθετων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ο επιθεωρητής μπορεί να προβεί στη διεξαγωγή μετρήσεων ορισμένων μεγεθών με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Επίσης κατά τη διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης ο επιθεωρητής μπορεί να ενημερωθεί για τυχόν ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών του κτηρίου, τα σχέδια συντήρησης ή ανακαίνισης, τα προβλήματα εσωτερικού περιβάλλοντος κ.τ.λ. Για τα νέα ή ριζικώς ανακαινιζόμενα κτήρια, ο επιθεωρητής ελέγχει επίσης την πιστή εφαρμογή της μελέτης ενεργειακής απόδοσης κατά την κατασκευή του κτηρίου, διασταυρώνοντας ορισμένα στοιχεία, π.χ. τις ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (από τα δελτία αποστολής) και τις ιδιότητές τους (από τα πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν) σε σχέση με αυτά που προέβλεπε η μελέτη.
  4. Υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης κτηρίου. Κατ΄αυτό το στάδιο γίνεται η επεξεργασία και ο ακριβής προσδιορισμός των δεδομένων, οι υπολογισμοί και η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατάταξης του εξεταζόμενου κτηρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης, βασικό εργαλείο αποτελεί το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, το οποίο ενσωματώνει τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στον Κ.Εν.Α.Κ. και τις σχετικές Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Με την εισαγωγή των δεδομένων στο λογισμικό και την εκτέλεση των υπολογισμών προσδιορίζεται η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2/έτος) του εξεταζόμενου κτηρίου, συγκρίνεται με την αντίστοιχη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτηρίου αναφοράς και κατατάσσεται το εξεταζόμενο κτήριο σε μία ενεργειακή κατηγορία.
  5. Συστάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης κτηρίου. Ο επιθεωρητής λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του κτηρίου και την ανάλυση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών, διατυπώνει προτάσεις εναλλακτικών σεναρίων βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτηρίου. Αυτές οι προτάσεις εξετάζονται και οικονομοτεχνικά, μέσω υπολογισμών από το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
  6. Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτηρίου (Π.Ε.Α). Με την ολοκλήρωση των υπολογισμών, ο επιθεωρητής υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.Επ.Εν. το αρχείο δεδομένων (xml), το οποίο καταχωρείται επίσης ηλεκτρονικά στο αρχείο επιθεώρησης κτηρίων και εκδίδεται το Π.Ε.Α., το οποίο και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη / διαχειριστή του κτηρίου.

  Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την απαραίτητη έκδοση Π.Ε.Α. του ακινήτου σας στα τηλέφωνα 2111199129, 6947475777 ή ηλεκτρονικά http://energia365.gr/contact