Get Adobe Flash player

ENERGIA365 - ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών - Πιστοποιητικών ΔΕΗ - Βεβαιώσεις Μηχανικού - Πιστοποιητικών Πυροσβεστικής
Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων - Κατανομές Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης.
Οικονομικές Τιμές! Τηλεφωνήστε μας να σας δώσουμε προσφορά στα τηλέφωνα: 211-1199129 , 694-7475777.

Τηνιακού Μυρσίνη
& συνεργάτες

Πιστοποιημένος Μόνιμος
Ενεργειακός Επιθεωρητής
(Αρ.Μητρ.: 7152)
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διεύθυνση: Θυατείρων 9
Περιοχή: Νέα Σμύρνη, 17121

Ηλ. Διεύθυνση
tiniakoum.energia365@gmail.com
tinmir@energia365.gr
tiniakou_m@yahoo.gr

Ηλ. Διεύθυνση Facebook
https://www.facebook.com/energiakos.energia365

Τηλ. Επικοινωνίας
211 11 99 129
694 74 75 777
Ώρες επικοινωνίας:
Καθημερινά 9:00πμ - 8:30μμ
Σάββατο 9:00πμ - 3:30μμ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Έκδοση Βεβαιώσεων Μηχανικών
 • Υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
 • Έκδοση Πιστοποιητικών ΔΕΗ
 • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων με βάση το Νόμο 4178/2013
 • Διαδικασία Αδειοδότησης Βιομηχανικών & Επαγγελματικών χώρων
 • Μελέτες Εφαρμογής Κτιριακών – Βιομηχανικών & Ειδικών Εγκαταστάσεων
 • Σύμβουλοι Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Πυροσβεστικής
 • Έκδοση Κατανομών Κεντρικής Θέρμανσης

  ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ


  Η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για όλα τα νέα ή ριζικώς ανακαινιζόμενα κτήρια, καθώς επίσης και για τα υφιστάμενα κτήρια σε περίπτωση αγοραπωλησίας ή μίσθωσης άνω των 50 τμ.

  Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου (ενιαίου ή τμήματος) για το οποίο δεν έχει αρχίσει η κατασκευή του ή έχει αρχίσει μεν, αλλά είναι ημιτελής, μπορεί να καταρτιστεί η συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας και η μετεγγραφή του στο υποθηκοφυλακείο χωρίς την έκδοση ΠΕΑ. Ωστόσο, η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται με την αποπεράτωση της κατασκευής του κτιρίου, το οποίο παραδίδεται στον αγοραστή με «υλική» πράξη παράδοσης – παραλαβής ΠΕΑ, η οποία δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους ενώπιον συμβολαιογράφου και συντάσσεται και υπογράφεται σχετική πράξη.

  Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και να επισυνάπτει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δεν θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

  Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) δεν απαιτείται σε γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, δωρεά εν ζωή και δωρεά αιτία θανάτου.

  Από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) εξαιρούνται οι περιπτώσεις κτηρίων που αναφέρονται στην παρ.7 του άρθρου 4 του νόμου 4122/13 (ΦΕΚ42Α/19-02-13):
  -Μημεία,
  -Κτήρια προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτίρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους,
  -Κτήρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας,
  -Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια,
  -προσωρινής χρήσης κτήρια που με βάση το σχεδιασμό τους η διάρκεια χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, αποθήκες, χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, κτήρια αγροτικών χρήσεων - πλην κατοικιών - με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια - πλην κατοικιών - που χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων,
  -μεμονωμένα κτήρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.) για τα οποία ισχύουν μόνο οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν σε δομικά στοιχεία του κτιριακού κελύφους.

  Με κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι έκδοσης και διάθεσης του Π.Ε.Α., καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του υπόχρεου, σε περίπτωση μη έκδοσης ή μη διάθεσής του. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται, σε περίπτωση επιβολής προστίμου, η διαδικασία είσπραξης αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

  Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την απαραίτητη έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού του ακινήτου σας στα τηλέφωνα 2111199129 & 6947475777 ή ηλεκτρονικά http://energia365.gr/contact